Читаоница

Читаоница располаже са 16 мјеста у двије одвојене просторије. На полицама се налазе капитална дјела из различитих области науке и умјетности, као и енциклопедије, рјечници и часописи. Ове књиге имају ограничен приступ, односно могу се користити само у Читаоници. Омогућен је бесплатан приступ интернету и фотокопирање текстова и чланака. Читаоница је доступна корисницима сваког радног дана од 08 до 15 часова.

Одјељење води:

Драган Вуковић, библиотекар